ΑΔΑ: ΩΠ0ΗΟΡ0Ρ-ΠΨΝ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας με θέμα: «Ανακατασκευή Ραμπών 1 και 6 του Νέου Λιμένα στον Τούρλο», προϋπολογισμού 141,29 ευρώ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/12/2014 13:54:06

Leave Comment