ΑΔΑ: ΩΩΞΒΟΡ0Ρ-ΘΑΣ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Πυλώνων (Pillars) Παροχής Νερού & Ηλεκτρικής Ενέργειας στα Σκάφη», προϋπολογισμού 133,40 ευρώ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/02/2015 13:28:32

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *