ΑΔΑ: ΩΟΗΛΟΡ0Ρ-Κ6Δ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας L. Famelis – Σ. Χριστούλης Ο.Ε για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/02/2016 09:57:49

Leave Comment

Your email address will not be published.