ΑΔΑ: ΩΝΒΛΟΡ0Ρ-98Π – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Δ. & Π. Κονταρίνη Ο.Ε. για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/04/2015 08:17:01

Leave Comment

Your email address will not be published.