ΑΔΑ: ΩΝΕΟΟΡ0Ρ-4ΗΝ – Θέμα: Προμήθεια εξαρτημάτων συναγερμού ασφαλείας και η μεταφορά του από τα παλαιά γραφεία του Δ.Λ.Τ.Μ. στα νέα του λιμένα Τούρλου, με Απ’ Ευθείας Ανάθεση, προϋπολογισμού 3.263,37 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/03/2017 09:09:37

Leave Comment