ΑΔΑ: ΩΝ54ΟΡ0Ρ-ΒΗ0 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Παπαζιάν Μονοπρόσωπη ΙΚΕ για τη παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/06/2015 08:48:08

Leave Comment

Your email address will not be published.