ΑΔΑ: ΩΜΥΖΟΡ0Ρ-6Ο6 – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχή υπηρεσίας απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας των χώρων του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου, προϋπολογισμού 24.219,93 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/12/2015 12:23:12

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *