ΑΔΑ: ΩΜΨΠΟΡ0Ρ-ΘΝΥ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας L. Famelis – Σ. Χριστούλης Ο.Ε για τη παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/04/2015 12:09:27

Leave Comment

Your email address will not be published.