ΑΔΑ: ΩΜ9ΗΟΡ0Ρ-ΦΘ7 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Δανάη Α.Ε για τη παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/10/2015 10:50:02

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *