ΑΔΑ: ΩΛΘ9ΟΡ0Ρ-ΥΔΕ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος, προϋπολογισμού 395,20 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/04/2016 10:16:45

Leave Comment