ΑΔΑ: ΩΛΔΟΟΡ0Ρ-ΕΙΦ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας χρωμάτων για την συντήρηση των λιμενικών εγκαταστάσεων του Δ.Λ.Τ.Μ., προϋπολογισμού 13.356,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/10/2016 09:40:27

Leave Comment