ΑΔΑ: ΩΚΤΔΟΡ0Ρ-Θ4Κ – Θέμα: Υπηρεσίες Οργάνωσης για την Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος και την Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης & Αναθεώρηση του Ισχύοντος Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης των Λιμένων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, προϋπολογισμού 10.947,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/11/2015 13:09:44

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *