ΑΔΑ: ΩΚΕΖΟΡ0Ρ-ΛΙ6 – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Μεντζενιώτη Ηλία για στάσιμο εμπόριο μικροπωλητή εντός χερσαίας ζώνης λιμένα.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/03/2017 12:00:13

Leave Comment