ΑΔΑ: ΩΙΣΩΟΡ0Ρ-ΣΚΡ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Ακτή Γαλέρα Ε.Π.Ε για τη παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/06/2015 08:45:25

Leave Comment