ΑΔΑ: ΩΙΓ3ΟΡ0Ρ-8ΗΟ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Κουτσούκος Α. – Κοντιζάς Δ. ΣΙΑ Ο.Ε. για τη παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/04/2015 08:16:57

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *