ΑΔΑ: ΩΗΕΩΟΡ0Ρ-32Γ – Θέμα: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσίας Περί της «Συντήρηση H/Z, SDMO 200KVA, Νέου Λιμένα Δ.Λ.Τ.Μυκόνου για το έτος 2015-2016», με Απ’ Ευθείας Ανάθεσης, προϋπολογισμού 3.014,73 ευρώ».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/07/2015 09:12:10

Leave Comment

Your email address will not be published.