ΑΔΑ: ΩΓΠΑΟΡ0Ρ-ΝΤΩ – Θέμα: Έγκριση της Παροχή υπηρεσίας για την «Αξιοποίηση κτιρίων και λοιπών χώρων εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα (ΧΖΛ) του εμπορικού και τουριστικού λιμένα Τούρλου (Νέος Λιμένας Μυκόνου)», μέσω Απ’ Ευθείας Ανάθεση, Προϋπολογισμού 12.400,00 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/09/2016 09:33:01

Leave Comment

Your email address will not be published.