ΑΔΑ: ΩΓΙΟΟΡ0Ρ-ΡΝ2 – Θέμα: Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας της Ζουγανέλης Χαραλαμπίας του Νικολάου, υπάλληλο του Δ.Λ.Τ.Μ κλάδου Υ.Ε. Κλητήρα-Φύλακα

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/07/2015 08:20:47

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *