ΑΔΑ: ΩΕ0ΦΟΡ0Ρ-ΑΧΛ – Θέμα: Παροχή υπηρεσίας κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης 2014, βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 315/99 και στην διεκπεραίωση κάθε είδους λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ κλπ. για το οικονομικό έτος 2015», προϋπολογισμού 11.000,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/10/2015 09:17:09

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *