ΑΔΑ: ΩΑΨΨΟΡ0Ρ-Χ78 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας για Συνδρομή με κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού για το γραφείο και τις αποθήκες του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, προϋπολογισμού 992,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/12/2016 08:23:57

Leave Comment

Your email address will not be published.