ΑΔΑ: ΩΑΠΙΟΡ0Ρ-Υ1Ζ – Θέμα: Παροχή Υπηρεσίας Συντήρησης & Υποστήριξης του Λογισμικού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου για το έτος 2016-2017, προϋπολογισμού 11.000,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/01/2017 15:27:16

Leave Comment

Your email address will not be published.