ΑΔΑ: ΩΑΧ1ΟΡ0Ρ-ΙΟΛ – Θέμα: «Παράταση Σύμβασης για την Προμήθεια Καυσίμων του Δ.Λ.Τ.Μ.» συμβατικού ποσού (10.079,54 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/12/2016 10:28:23

Leave Comment

Your email address will not be published.