ΑΔΑ: ΩΑΑΕΟΡ0Ρ-3ΨΓ – Θέμα: «Έγκριση διενέργειας της προμήθειας χρωμάτων εργαλείων για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ.Μ., προϋπολογισμού 5.914,80 ευρώ, με απευθείας ανάθεση».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/11/2016 10:31:19

Leave Comment