ΑΔΑ: Ω9Ω1ΟΡ0Ρ-Ε3Λ – Θέμα: Περί της εγκρίσεως του πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης μόνιμων αγκυροβολίων – ρεμέντζων Νέου Λιμένα Μυκόνου».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/01/2017 11:18:52

Leave Comment