ΑΔΑ: Ω9ΚΨΟΡ0Ρ-9ΒΞ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Γεράσιμου Ζουγανέλη για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον Νέο Λιμένα Μυκόνου για την τοποθέτηση του σκάφους του.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/12/2014 14:54:29

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *