ΑΔΑ: Ω90ΓΟΡ0Ρ-ΧΒΦ – Θέμα: Παροχή υπηρεσίας για τις μεταφορές υλικών και την συντήρηση των φωτιστικών σωμάτων εντός Χερσαίων Ζωνών Λιμένων Μυκόνου, με χρήση γερανού, προϋπολογισμού 3.571,20 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/12/2016 12:50:50

Leave Comment

Your email address will not be published.