ΑΔΑ: Ω751ΟΡ0Ρ-Ι5Δ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΚΤΕΛ Α.Ε για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/05/2016 12:22:57

Leave Comment