ΑΔΑ: Ω72ΠΟΡ0Ρ-ΤΜΔ – Θέμα: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ» , προϋπολογισμού (24.793,80 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ »

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/06/2016 15:09:59

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *