ΑΔΑ: Ω4Π0ΟΡ0Ρ-Α2Υ – Θέμα: Περί της απευθείας ανάθεσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών από τα καιρικά φαινόμενα του πεζοδρομίου από το ξενοδοχείο ¨Δήλος¨ έως την ιδιοκτησία Όλγας Μάρκαρη, στην Ακτή Καμπάνη-Χώρα Μυκόνου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/04/2015 14:40:35

Leave Comment

Your email address will not be published.