ΑΔΑ: Ω4ΑΑΟΡ0Ρ-423 – Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 42/2015 "Περί της έγκρισης απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την Δημοσίευση τριών περιλήψεων Κανονιστικών αποφάσεων Δ.Σ Δ.Λ.Τ.Μ"

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/06/2015 09:18:08

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *