ΑΔΑ: Ω27ΑΟΡ0Ρ-ΕΝΥ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας χαρτιού Α4, προϋπολογισμού 998,20 € ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/07/2016 10:32:24

Leave Comment

Your email address will not be published.