ΑΔΑ: Ω1ΖΣΟΡ0Ρ-8ΑΤ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΟΥ (ATLANTIS) για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών και τουριστικών εκθετηρίων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/12/2014 15:21:18

Leave Comment