ΑΔΑ: Ω1ΛΜΟΡ0Ρ-ΙΩΟ – Θέμα: Περί του ορισμού εκπροσώπου για την γνωμοδοτική επιτροπή στα θέματα ανέλκυσης, απομακρυνσης ή εξουδετέρωση ναυαγιών

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/11/2015 08:59:08

Leave Comment