ΑΔΑ: Ω15ΟΟΡ0Ρ-6Φ4 – Θέμα: «Ανάκληση Απόφασης Ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/11/2016 10:19:38

Leave Comment