ΑΔΑ: Ω0Ω4ΟΡ0Ρ-ΗΗΗ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της Κοινοπραξίας Επιβατηγών & Τουριστικών Πλοίων Μυκόνου-Δήλου για την παραχώρηση μίας θέσης Ελλιμενισμού στο Νέο Λιμάνι Τούρλου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/05/2016 09:14:48

Leave Comment