ΑΔΑ: 9ΦΩΠΟΡ0Ρ-ΚΩ9 – Θέμα: Περί της τροποποίησης της διακήρυξης και των όρων ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο «Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου έκτασης 60,00τ.μ., στη Χερσαία Ζώνη Παλαιού Λιμένα Μυκόνου (περιοχή Δηλιανών), με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού ως Αποχωρητηρίου (W.C)».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/08/2015 23:17:06

Leave Comment

Your email address will not be published.