ΑΔΑ: 7ΖΞ7ΟΡ0Ρ-Ι4Κ – Θέμα: Περί της εγκρίσεως των πρακτικών για το έργο «Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/06/2016 09:58:29

Leave Comment