ΑΔΑ: 7Ζ9ΓΟΡ0Ρ-Α4Δ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Πετεινός Α.Ε για τη παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/07/2015 09:07:19

Leave Comment