ΑΔΑ: 7Ζ1ΛΟΡ0Ρ-ΓΥΥ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Απέραντο Γαλάζιο ΝΕΠΑ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον Νέο Λιμένα Μυκόνου για την τοποθέτηση του σκάφους του.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/03/2017 11:08:44

Leave Comment

Your email address will not be published.