ΑΔΑ: 7ΥΖΞΟΡ0Ρ-ΛΚΧ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης, Παροχή υπηρεσίας για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) όλων των κτιρίων του ΔΛΤΜ, λόγω της έλλειψης ειδικότητας» , προϋπολογισμού (11.780,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/07/2016 07:50:55

Leave Comment

Your email address will not be published.