ΑΔΑ: 7Ξ4ΤΟΡ0Ρ-ΧΚΜ – Θέμα: Έγκριση της Παροχή υπηρεσίας για τις εργασίες συντήρησης υποδομών νέου λιμένα Μυκόνου περιοχή Τούρλου, μέσω Απ’ Ευθείας Ανάθεση, Προϋπολογισμού 2.108,00 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/08/2016 11:23:24

Leave Comment