ΑΔΑ: 7ΒΣ2ΟΡ0Ρ-Β5Γ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Αφοί Σαχά Ο.Ε για τη παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/06/2015 10:30:02

Leave Comment

Your email address will not be published.