ΑΔΑ: 7ΒΨΦΟΡ0Ρ-274 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας L. Famelis – Σ. Χριστούλης Ο.Ε για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/01/2016 11:28:10

Leave Comment

Your email address will not be published.