ΑΔΑ: 7ΒΝΥΟΡ0Ρ-ΣΥΜ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Παπαζιάν Μονοπρόσωπη ΙΚΕ για τη παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/05/2016 13:01:08

Leave Comment

Your email address will not be published.