ΑΔΑ: 7ΤΞΥΟΡ0Ρ-ΦΙΡ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας μαρμάρινων σχαρών όμβριων υδάτων, προϋπολογισμού 1.067,20 € ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/04/2015 08:02:25

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *