ΑΔΑ: 7ΤΣΕΟΡ0Ρ-ΡΕ1 – Θέμα: Περί του καθορισμού καθ΄ όλο τον χρόνο ωραρίου λειτουργίας της Τεχνική Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Μ., σε εικοσιτετράωρη και επταήμερη απασχόληση –και κατά τις Κυριακές και Αργίες.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/02/2015 15:24:07

Leave Comment

Your email address will not be published.