ΑΔΑ: 7Τ3ΒΟΡ0Ρ-ΡΔ5 – Θέμα: «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Οικονομικών Θεμάτων – Καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2016-2017», προϋπολογισμού 12.400,00 ευρώ»

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/06/2016 13:09:02

Leave Comment