ΑΔΑ: 7ΣΞ8ΟΡ0Ρ-Ζ1Λ – Θέμα: Περί της έγκρισης της διακήρυξης και των όρων ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο «Παραχώρηση χώρου έκτασης 60,00τ.μ., στη Χερσαία Ζώνη Παλαιού Λιμένα Μυκόνου (περιοχή Δηλιανών), με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού ως Δημόκοινου Αποχωρητηρίου (W.C)».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/06/2015 10:21:19

Leave Comment

Your email address will not be published.