ΑΔΑ: 7ΣΟ8ΟΡ0Ρ-7ΒΘ – Θέμα: Έγκριση ασφάλισης των οχημάτων του Δ.Λ.Τ.Μ. για το έτος 2016-2017, μέσω Απ’ Ευθείας Ανάθεση, Προϋπολογισμού 681,60 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/08/2016 13:51:12

Leave Comment