ΑΔΑ: 7Σ65ΟΡ0Ρ-Χ74 – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Σταματίου Νικόλαου για τη παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/06/2015 08:55:07

Leave Comment